Oplysningsforpligtelsen

Advokaterne hos Plexus advokater ApS har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af advokatsamfundet.

Vi driver virksomhed fra adressen:
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Ved beregning af honorar tages der højde for sagens omfang og kompleksitet, hastigheden hvormed sagen skal løses, medgået tid. Betalingsbetingelserne er 8 dage efter modtagelsen af fakturaen, medmindre andet er aftalt. Der laves i nogle sager fastprisaftaler. Som oftest sker der afregning, når sagen afsluttes, men i større eller længerevarende sager, eller hvor det aftales med klienten, afregnes á conto.

Der laves i videst muligt omfang skriftlige aftaler med klienterne.

Vi har klientkonto i Nordea.

Plexus Advokater ApS er, ligesom de enkelte advokater, omfattet af reglerne for tilsyn fra Advokatsamfundet, herunder reglerne for god advokatskik.

Vi er forsikret via CNA / Hardy under police DKFL10130359, Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K, som også er garantistiller i henhold til reglerne herfor.

Såfremt du ikke er tilfreds med vores rådgivning, henstiller vi til, at du giver os besked herom, så vi sammen kan forsøge at finde en tilfredsstillende løsning.

Advokaterne er omfattet af reglerne om advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, i henhold til reglerne i Retsplejelovens § 12. Der kan således klages til advokatnævnet, jf. oplysningerne på www.advokatnaevnet.dk. Omkring de advokatetiske regler og omkring professionel standard henvises til www.advokatsamfundet.dk.